Kata Karon Fantomatiques

 Le Covid à Kata et Karon

kata karon
Série de Photos prises fin décembre 2020

 KARON BEACH

kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon

 KATA BEACH

kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon

KATA VILLAGE

kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon
kata karon